هاست لینوکس

هاست لینوکس 1000 مگابایت

تحویل آنی

 • 1000 مگ
  فضا
 • نامحدود
  پهنای باند
 • Cpanel
  کنترل پنل
 • 10 عدد
  اکانت ایمیل
 • 2 عدد
  تعداد دیتابیس
 • 3 عدد
  پارک دامنه
 • نامحدود
  تعداد ساب دامین
هاست لینوکس 2000 مگابایت

تحویل آنی

 • 2000 مگ
  فضا
 • نامحدود
  پهنای باند
 • Cpanel
  کنترل پنل
 • 15 عدد
  اکانت ایمیل
 • 5 عدد
  تعداد دیتابیس
 • 10 عدد
  پارک دامنه
 • نامحدود
  تعداد ساب دامین
هاست لینوکس 5000 مگابایت

تحویل آنی

 • 5000 مگ
  فضا
 • نامحدود
  پهنای باند
 • Cpanel
  کنترل پنل
 • 25 عدد
  اکانت ایمیل
 • 10 عدد
  تعداد دیتابیس
 • 15 عدد
  پارک دامنه
 • نامحدود
  تعداد ساب دامین
هاست لینوکس 10GIG

تحویل آنی

 • 10000 مگ
  فضا
 • نامحدود
  پهنای باند
 • Cpanel
  کنترل پنل
 • نامحدود
  اکانت ایمیل
 • نامحدود
  تعداد دیتابیس
 • نامحدود
  پارک دامنه
 • نامحدود
  تعداد ساب دامین